27 Απριλίου 2015 

 

Η “ Μικροδιαγνωστική - Ι.Δ. Χατζημπούγιας “, πιστή πάντα στο όραμα αλλά και την αποστολή της, κοιτώντας μπροστά και δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα της συνεχούς εξέλιξης, εμπιστεύτηκε την Neda Intelligent Media  για την οργάνωση και παρακολούθηση των χειρουργικών παρασκευασμάτων και βιοψιών, αναπτύσσοντας διαδικασία ιχνηλασιμότητας σε κάθε στάδιο των εξετάσεων από την παραλαβή μέχρι την ολοκλήρωση τους.