ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣAPIFON

WIZCOM

Η Wizcom από την δημιουργία της το 2003 δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού και παροχής υπηρεσιών internet.

Στο διάστημα αυτό έχει υλοποιήσει επιτυχώς διάφορα projects σε διάφορους τομείς εμπορικών δραστηριοτήτων. Η δραστηριοποίηση της αυτή έχει διευρύνει την τεχνολογική της εμπειρία μέσα από την χρήση σύγχρονων πλατφόρμων λογισμικού, στην παροχή λύσεων αυτοματοποίησης διαδικασιών για την ανάπτυξη λογισμικού.

Με γνώμονα πάντα την κάλυψη όλων των σταδίων ενός έργου που αφορούν την ανάλυση των απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την πλήρη υποστήριξη.

Οι υπηρεσίες της Wizcom απευθύνονται σε εταιρίες που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας και της εσωτερικής τους λειτουργίας για την αυτοματοποίηση των διεργασιών τους με απώτερο σκοπό την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων τους.